Blog Đà Nẵng

nghien-nhat-rac-son-tra

Anh chàng ‘nghiện nhặt rác’ ở núi Sơn Trà!

“Thời gian đầu mọi người nhìn thấy mình rất ái ngại, như thằng đồng nát, ve chai vậy. Nhưng với mình không quan trọng, bởi mình thích và có ích thì mình làm. Và bây giờ thì ai cũng hiểu, thấy rất bình thường, rồi cùng chung tay gìn giữ Sơn Trà”, anh Đào Đặng […]