Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 khối THPT công lập là 9.946 học sinh

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/chi-tieu-tuyen-sinh-vao-lop-10-khoi-thpt-cong-lap-la-9-946-hoc-sinh.html