Đội lân Tài Bảo Đường dự thi múa lân tại Đà Nẵng năm 2015

Xem thêm:  Màn nhảy flash mod ấn tượng của các bạn COD Team Đà Nẵng tại Asia Park

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/doi-lan-tai-bao-duong-du-thi-mua-lan-tai-da-nang-nam-2015.html

Loading...