Đội lân Tài Bảo Đường múa lân tại Đà Nẵng năm 2015

Xem thêm:  Đà Nẵng mở máy tập thể dục miễn phí ven biển

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/doi-lan-tai-bao-duong-mua-lan-tai-da-nang-nam-2015.html

Loading...