Đội lân Tứ Câu dự thi múa lân tại Đà Nẵng năm 2015

Xem thêm:  Hãy xây dựng 1 thành phố đáng sống từ chính nhận thức của mỗi người

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/doi-lan-tu-cau-du-thi-mua-lan-tai-da-nang-nam-2015.html

Loading...