Đội lân Tứ Câu dự thi múa lân tại Đà Nẵng năm 2015

Xem thêm:  Hiệu ứng gió nhà cao tầng và trường hợp cầu Trần Thị Lý

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/doi-lan-tu-cau-du-thi-mua-lan-tai-da-nang-nam-2015.html

Loading...