Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/01/2017

Lịch cúp điện Đà Nẵng - Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/01/2017 một số khu vực dưới đây:

>> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/03/2017 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 10/08/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 08/05/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/08/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/03/2017

lich-cup-dien-da-nang

12/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAO LÊ DUẪN 3 13:00
17:30
AC53AADR TRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI 13:00
17:30
AC53AAFJ TỈNH HỘI 2 07:30
15:00
AC53AAGW KIỆT 12 HOÀNG DIỆU 07:30
15:00
ĐL Liên Chiểu HD53HAHX (842893) 07:30
11:30
HD53HAHX (842889) 07:30
11:30
HD53HAHX (930918) 07:30
11:30
HD53HAHX (932662) 07:30
11:30
ĐL Sơn Trà EC53EEHB Chợ Chiều 2 13:30
17:30
EC53EEPA An Hiệp T1 07:30
12:30
EC53EEVQ Phó Đức Chính 13:30
17:30
EC53EEXH KDC Mân Thái T3 07:30
13:30
EC53EK19 KCC Nhà XH Nest Home 07:30
13:30
EC53EV14 An Hiệp 4 07:30
12:30
ED53EADC CT CP Trường Xuân (522657) 13:30
17:30
ĐL Thanh Khê FC53FFCY Cai Lang 2 07:30
17:00
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-12012017.html