Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/01/2017

Lịch cúp điện Đà Nẵng - Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/01/2017 một số khu vực dưới đây:

>> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 30/9/2015 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 08/07/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 29/9/2015 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 04/04/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/12/2016

lich-cup-dien-da-nang

12/01/2017ĐL Hải ChâuAC53AAAOLÊ DUẪN 313:00
17:30
AC53AADRTRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI13:00
17:30
AC53AAFJTỈNH HỘI 207:30
15:00
AC53AAGWKIỆT 12 HOÀNG DIỆU07:30
15:00
ĐL Liên ChiểuHD53HAHX(842893)07:30
11:30
HD53HAHX(842889)07:30
11:30
HD53HAHX(930918)07:30
11:30
HD53HAHX(932662)07:30
11:30
ĐL Sơn TràEC53EEHBChợ Chiều 213:30
17:30
EC53EEPAAn Hiệp T107:30
12:30
EC53EEVQPhó Đức Chính13:30
17:30
EC53EEXHKDC Mân Thái T307:30
13:30
EC53EK19KCC Nhà XH Nest Home07:30
13:30
EC53EV14An Hiệp 407:30
12:30
ED53EADCCT CP Trường Xuân (522657)13:30
17:30
ĐL Thanh KhêFC53FFCYCai Lang 207:30
17:00
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-12012017.html