Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/01/2017

Lịch cúp điện Đà Nẵng - Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/01/2017 một số khu vực dưới đây:

>> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 2/10/2015 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/03/2017 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 20/06/2016 và 21/06/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/09/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 10/05/2016

lich-cup-dien-da-nang

14/01/2017ĐL Liên ChiểuHC53HHOKHoà Khánh 307:30
10:30
HC53HO36TBA Nguyễn Chánh 307:30
10:30
ĐL Cẩm LệVC53VS10Hoà Nhơn 1-T106:00
18:00
VC53VS11Hoà Nhơn 1-T206:00
18:00
VC53VS12TTHC huyện Hòa Vang06:00
18:00
VC53VS13Phú Hoà 206:00
18:00
VC53VS14Thôn Phước Thái06:00
18:00
VC53VS15Hòa Nhơn 2-T106:00
18:00
VC53VS16Hòa Nhơn 2-T206:00
18:00
VC53VS17Thôn Phước Hậu06:00
18:00
VC53VS18Thôn Phước Thuận06:00
18:00
VC53VS19Thôn Trước Đông06:00
18:00
VC53VS20Phước Hưng06:00
18:00
VC53VS21Ninh An06:00
18:00
VC53VS22Ninh An 206:00
18:00
VC53VS23Diêu Phong06:00
18:00
VC53VS24Diêu Phong 206:00
18:00
VC53VS26Toàn Trung06:00
18:00
VC53VS28KĐT ST Hòa Xuân T106:00
18:00
VC53VS29KĐT ST Hòa Xuân T206:00
18:00
VC53VS30KDC Phía Nam sông Quá Giáng06:00
18:00
VC53VS33Hòa Nhơn 2-T306:00
18:00
VC53VS34Cẩm Toại Tây 306:00
18:00
VC53VS38Thạch Nham Tây 206:00
18:00
VC53VT10Khương Mỹ06:00
18:00
VC53VT11Khương Mỹ 206:00
18:00
VC53VT12Hòa Phong 106:00
18:00
VC53VT13Hoà Phong 206:00
18:00
VC53VT14Hoà Phong 1-206:00
18:00
VC53VT15Thôn Tuý Loan06:00
18:00
VC53VT16Tuý Loan 206:00
18:00
VC53VT17Cẩm Toại Trung 206:00
18:00
VC53VT18Dương Lâm 2-T206:00
18:00
VC53VT19UBND xã Hoà Phong06:00
18:00
VC53VT20Dương Lâm 206:00
18:00
VC53VT21Thạch Nham Đông06:00
18:00
VC53VT22Thạch Nham Tây06:00
18:00
VC53VT23Phú Hòa 306:00
18:00
VC53VT28Thôn Phú Sơn06:00
18:00
VC53VT29Cẩm Hòa 306:00
18:00
VC53VT31Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VT32Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T206:00
18:00
VC53VT33Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VT34Thôn 5 Hòa Khương T306:00
18:00
VC53VT35Hòa Khương T206:00
18:00
VC53VT36Thạch Nham Đông T206:00
18:00
VC53VT39KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VT40Cầu Đường 52506:00
18:00
VC53VT42An Tân06:00
18:00
VC53VT43Cẩm Toại Đông T206:00
18:00
VC53VT44Khu TĐC Hòa Nhơn06:00
18:00
VC53VU10Hòa Phước 206:00
18:00
VC53VU11Thái Lai06:00
18:00
VC53VU13Chiếu sáng ĐT 60506:00
18:00
VC53VU14Nhơn Sơn06:00
18:00
VC53VU16Khu B Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VU17Phước Hưng 206:00
18:00
VC53VU18Phước Sơn06:00
18:00
VC53VU20Cẩm Toại Tây 206:00
18:00
VC53VU21Cẩm Toại Trung 306:00
18:00
VC53VU22Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VU23Khương Mỹ 306:00
18:00
VC53VU24Bồ Bản 206:00
18:00
VC53VU32T2 bên trái đường VCC06:00
18:00
VC53VU35Phú Hòa 406:00
18:00
VC53VU38Ngầm Đôi06:00
18:00
VC53VU40T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VU41T3 Bên trái đường Võ Chí Công06:00
18:00
VC53VU42T4 Bên trái đường Võ Chí Công06:00
18:00
VC53VU43T5 Bên trái đường Võ Chí Công06:00
18:00
VC53VVEEÁnh sáng Miếu Bông06:00
18:00
VC53VVGOHoà cầm 206:00
18:00
VC53VVSABơm Ninh An06:00
18:00
VC53VVSBChợ mới Hoà phước06:00
18:00
VC53VVSCSân banh Hoà khương06:00
18:00
VC53VVSDÁnh sáng Phú Sơn06:00
18:00
VC53VVSEUBND Xã Hoà Khương06:00
18:00
VC53VVSFHòa Khương -T106:00
18:00
VC53VVSGGò Hà T106:00
18:00
VC53VVSHPhước Vinh06:00
18:00
VC53VVSIPhước Nhơn06:00
18:00
VC53VVSJGạch Thanh Bình06:00
18:00
VC53VVSKThôn 4 Hoà Khương06:00
18:00
VC53VVSLThôn 5 Hoà Khương T106:00
18:00
VC53VVSMPhú sơn Nam06:00
18:00
VC53VVSNGò Hà T206:00
18:00
VC53VVSOThôn 5 Hoà Khương T206:00
18:00
VC53VVSPLa Châu 206:00
18:00
VC53VVSQPhú Sơn 306:00
18:00
VC53VVSRThôn La Châu06:00
18:00
VC53VVSXTrà Kiểm06:00
18:00
VC53VVSYTân Hạnh06:00
18:00
VC53VVT5Nam Thanh06:00
18:00
VC53VVT6Cẩm Toại Tây06:00
18:00
VC53VVT7Cẩm Toại Trung06:00
18:00
VC53VVT8Bồ Bản06:00
18:00
VC53VVT9Cẩm Toại Đông06:00
18:00
VC53VVTFCưa Quyết Tiến06:00
18:00
VC53VVTGDương Sơn06:00
18:00
VC53VVTIPhong Nam06:00
18:00
VC53VVTJKDC Nam cầu Cẩm Lệ T506:00
18:00
VC53VVTKCẩm Nam 106:00
18:00
VC53VVTLĐông Hoà06:00
18:00
VC53VVTMQuang Châu06:00
18:00
VC53VVTVĐội 5 Phong Bắc06:00
18:00
VC53VVTWKDC Nam cầu Cẩm Lệ T206:00
18:00
VC53VVU1Hoà Phú 106:00
18:00
VC53VVU2Hoà Phú 206:00
18:00
VC53VVU3Hoà Phú 306:00
18:00
VC53VVU4Khu Đcanh ĐCư Phú Túc06:00
18:00
VC53VVU5Thôn Phú Túc06:00
18:00
VC53VVU6Hòa Cầm 406:00
18:00
VC53VVU8Miếu Bông 306:00
18:00
VC53VVU9Giáng Đông06:00
18:00
VC53VVUCĐội 10.2 Phong Bắc06:00
18:00
VC53VVUDYến Bắc06:00
18:00
VC53VVUEÁnh sáng Trường Quân Chính06:00
18:00
VC53VVUFCẩm Hòa 206:00
18:00
VC53VVUHCẩm Hòa06:00
18:00
VC53VVUMQuan Châu 206:00
18:00
VC53VVUNMiếu Bông 206:00
18:00
VC53VVUOThôn Nhơn Hòa06:00
18:00
VC53VVURGiáng Nam 106:00
18:00
VC53VVUSThôn Nhơn Thọ06:00
18:00
VC53VVUTQuá Giáng 106:00
18:00
VC53VVUUQuá Giáng 206:00
18:00
VC53VVUVUBND Hoà Phước06:00
18:00
VC53VVUWKDC Phong Nam06:00
18:00
VC53VVUXĐông Hoà 206:00
18:00
VC53VVUYQuan Châu 306:00
18:00
VC53VVW1Thôn Hòa Phước06:00
18:00
VC53VVW2An Châu06:00
18:00
VC53VVW3Thôn Hoà Thọ06:00
18:00
VC53VVW4Hoà Phước 106:00
18:00
VC53VVW5Đông Lâm06:00
18:00
VC53VVW6Thôn Đồng Lăng06:00
18:00
VC53VVW8Khu TNXP xã Hòa Phú06:00
18:00
VC53VVW9Thôn Hòa Hải06:00
18:00
VC53VVWALiêm lạc06:00
18:00
VC53VVWBHoà xuân 106:00
18:00
VC53VVWECồn Dầu06:00
18:00
VC53VVWFTùng Lâm06:00
18:00
VC53VVWGHoà Xuân 206:00
18:00
VC53VVWHHoà Xuân 406:00
18:00
VC53VVWIPhong Nam 206:00
18:00
VC53VVWLDưong Sơn 306:00
18:00
VC53VVWOPhú Sơn 206:00
18:00
VC53VVWSPhú Sơn Tây06:00
18:00
VC53VVWUKhu phố chợ Hòa Phong06:00
18:00
VC53VVWVKDC Nam cầu Cẩm Lệ T106:00
18:00
VC53VVWWKDC Nam cầu Cẩm Lệ T306:00
18:00
VC53VVWXKDC Nam cầu Cẩm Lệ T406:00
18:00
VC53VVWYKDC Nam cầu Cẩm Lệ T606:00
18:00
VC53VVWZKDC Nam cầu Cẩm Lệ T706:00
18:00
VC53VW10Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VW13Dương Sơn 406:00
18:00
VC53VW18Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VW19KCC A2 Nam Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VW22Trại chăn nuôi Diêu Phong06:00
18:00
VC53VW23T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VW25T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VW26T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VW27T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ06:00
18:00
VC53VW35Phú Hòa 506:00
18:00
VC53VW36T6 Bên Trái đường VCC06:00
18:00
VC53VW37T7 Bên Trái đường VCC06:00
18:00
VC53VW38T8 Bên Trái đường VCC06:00
18:00
VC53VW39T8 Bên Trái đường VCC06:00
18:00
VC53VW40TBA Cồn Dầu T406:00
18:00
VC53VW41TBA Rau sạch Hòa Khương06:00
18:00
VC53VW42TBA Đông Bến Xe Phía Nam06:00
18:00
VC53VW43Dương Sơn 506:00
18:00
VC53VW44Cẩm Toại Tây 406:00
18:00
VD53VAAFCông ty TNHH năng lượng thân thiện với môi trường (707362)06:00
18:00
VD53VAAGCông ty CP đầu tư Hồng Hoàng Hồng (708326)06:00
18:00
VD53VAAJCông ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694)06:00
18:00
VD53VAANCông ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415)06:00
18:00
VD53VAAOCông ty cổ phần thương mại và du lịch Fococev (693947)06:00
18:00
VD53VAARChi Cục Thuế Huyện Hoà Vang (691818)06:00
18:00
VD53VAASDoanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (696181)06:00
18:00
VD53VAATViettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407)06:00
18:00
VD53VAAWCty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (707727)06:00
18:00
VD53VAAXCN Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Đà Nẵng-Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng (708341)06:00
18:00
VD53VAAZCông ty TNHH Phước Thịnh Phát (710166)06:00
18:00
VD53VABACông ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung (710199)06:00
18:00
VD53VABECông ty cổ phần xây dựng và thiết bị trường học Đà Nẵng (711876)06:00
18:00
VD53VABICông ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt – Nhật (712637)06:00
18:00
VD53VABLCông ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt – Nhật (712880)06:00
18:00
VD53VABMCông ty TNHH một thành viên Phương Thiên Nguyên (712992)06:00
18:00
VD53VABPCảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Đà Nẵng (713456)06:00
18:00
VD53VABQCông ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (689229)06:00
18:00
VD53VABSCông ty cổ phần Xuân Mai Đà Nẵng (694662)06:00
18:00
VD53VABUNgân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (694781)06:00
18:00
VD53VABYCông ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao Việt (708325)06:00
18:00
VD53VABZCông Ty TNHH Hồng Hà Thịnh (711414)06:00
18:00
VD53VACCCông ty TNHH MTV xi măng Miền Trung (400001)06:00
18:00
VD53VACLCông ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (600408)06:00
18:00
VD53VACNTrường Giáo Dưỡng Số 3 (600421)06:00
18:00
VD53VACQCông ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (600436)06:00
18:00
VD53VACS(600441)06:00
18:00
VD53VACTCông ty Cổ Phần lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng (600443)06:00
18:00
VD53VACVCông ty cổ phần S.G.L (600450)06:00
18:00
VD53VADBCtyTNHH SX ốngC.Ng HQ-DVTM Tân Phát (600512)06:00
18:00
VD53VADDHTX chế biến KD hàng xuất khẩu Bảo Trung* (603891)06:00
18:00
VD53VADE(605111)06:00
18:00
VD53VADFCông ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (605225)06:00
18:00
VD53VADGCông ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Vy (605386)06:00
18:00
VD53VADICông ty CP Vật liệu xây dựng 323 (605478)06:00
18:00
VD53VADLCông Ty TNHH Minh Tân (607977)06:00
18:00
VD53VADPXí nghiệp thi công cơ giới 630 – Tổng công ty XDCTGT 6 – Công ty cổ phần (608410)06:00
18:00
VD53VADQDoanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (608622)06:00
18:00
VD53VADSChi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138)06:00
18:00
VD53VADVNgân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (609997)06:00
18:00
VD53VADY(611018)06:00
18:00
VD53VADZCông ty liên hợp xây dựng Vạn Cường (611064)06:00
18:00
VD53VAEACông ty TNHH TM & DV Hùng Tiến (611275)06:00
18:00
VD53VAECCông ty cổ phần Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng (612146)06:00
18:00
VD53VAEEXN CB lâm sản Hòa Nhơn (612210)06:00
18:00
VD53VAEGTiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3-K20-Bộ CA (612374)06:00
18:00
VD53VAEHCông ty cổ phần Chu Lai (612454)06:00
18:00
VD53VAEIHợp tác xã Thanh Châu (613998)06:00
18:00
VD53VAEJCông ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (614261)06:00
18:00
VD53VAEL(614532)06:00
18:00
VD53VAERCông ty TNHH Hoàng Khoa (665882)06:00
18:00
VD53VAESCông ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (665881)06:00
18:00
VD53VAEUDoanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (666579)06:00
18:00
VD53VAEWCông ty TNHH Vỹ Hậu (667419)06:00
18:00
VD53VAEX(667418)06:00
18:00
VD53VAEZ(668284)06:00
18:00
VD53VAFDTrần Đình Chiến (672751)06:00
18:00
VD53VAFF(673431)06:00
18:00
VD53VAFIDoanh nghiệp tư nhân cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741)06:00
18:00
VD53VAFLTrường Trung cấp nghề Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (674034)06:00
18:00
VD53VAFMCông ty cổ phần Quang – HT (675412)06:00
18:00
VD53VAFP(675487)06:00
18:00
VD53VAFRCông ty cổ phần Cao Hoàng Lực (675945)06:00
18:00
VD53VAFSCông ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (695881)06:00
17:00
07:30
18:00
VD53VAFSCông ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng (675913)06:00
17:00
07:30
18:00
VD53VAFUCông ty TNHH Một thành viên Vĩnh Trường (675911)06:00
18:00
VD53VAFWCông ty cổ phần Vật liệu xây dựng 323 (684116)06:00
18:00
VD53VAFXCông ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Trọng Anh (679914)06:00
18:00
VD53VAGBCông ty CP xây lắp Rồng Biển, (685401)06:00
18:00
VD53VAGGCông ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (686475)06:00
18:00
VD53VAGKCông ty CP Vinh Thanh Châu (687591)06:00
18:00
VD53VAGLCông ty CP Vianconex 25 (687585)06:00
18:00
VD53VAGNCông ty CP xây dựng công trình 545 (687858)06:00
18:00
VD53VAGOCông ty CP xây dựng công trình 545 (687859)06:00
18:00
VD53VAGPCông ty CP xây dựng công trình 545 (687860)06:00
18:00
VD53VAGQCông ty CP xây dựng công trình 545 (687861)06:00
18:00
VD53VAGRCông ty CP xây dựng công trình 545 (687862)06:00
18:00
VD53VAGSCông ty CP xây dựng công trình 545 (687863)06:00
18:00
VD53VAGTCông ty cổ phần Pacific DINCO (687864)06:00
18:00
VD53VAGUCông ty CP xây dựng công trình 545 (689406)06:00
18:00
VD53VAGVCông ty cổ phần Chu Lai (689437)06:00
18:00
VD53VAGWCty TNHH TM & DV vận tải Đại Thắng (689508)06:00
18:00
VD53VAHACông ty Cổ Phần đầu tư thương mại Phước Yên (693354)06:00
18:00
VD53VAHBCông ty TNHH Hoàng Thiện (693755)06:00
18:00
VD53VAHCPhân viện khoa học hình sự (694299)06:00
18:00
VD53VAHDCông ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 810 – Chi Nhánh Miền Trung (694860)06:00
18:00
VD53VAHGCông ty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951)06:00
18:00
VD53VAHJChi cục dự trữ Nhà nước Hòa Vang (697310)06:00
18:00
VD53VAHMCông ty CP xây dựng công trình 545 (698035)06:00
18:00
VD53VAHOTrung tâm y tế huyện Hòa Vang (703695)06:00
18:00
VD53VAHPCục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (702446)06:00
18:00
VD53VAHSCty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (704152)06:00
18:00
VD53VAHTCông ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220)06:00
18:00
VD53VAIACông ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phát Tiến Hưng (704673)06:00
18:00
VD53VAIB(705475)06:00
18:00
VD53VAICCông ty TNHH du lịch và đầu tư xây dựng Sơn Hải (705476)06:00
18:00
VD53VAIDCông ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hapras việt Nam (705520)06:00
18:00
VD53VAIECông ty cổ phần xây dựng công trình 512 (705638)06:00
18:00
VD53VAIJCông ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina Asphalt (711485)06:00
18:00
VD53VAIRCông ty cổ phần đầu tư xây dựng Toàn Trung (714527)06:00
18:00
VD53VAISCông ty cổ phần sản xuất và thương mại Phước Thuận (714572)06:00
18:00
VD53VAITCông ty cổ phần than Miền Trung – Vinacomin (714672)06:00
18:00
VD53VAIULữ đoàn 575 – Quân Khu 5 (714925)06:00
18:00
VD53VAIVXi nghiệp khai thác và chế biến vật liệu xây dựng DMT-Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng-Miền Trung (715122)06:00
18:00
VD53VAIWCông ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam (715442)06:00
18:00
VD53VAJBXí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (716014)06:00
18:00
VD53VAJCXí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (716148)06:00
18:00
VD53VAJE(716444)06:00
18:00
VD53VAJHCông ty cổ phần xây dụng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng (715867)06:00
18:00
VD53VAJICN Công ty cổ phần khai thác khoáng sản & xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (716607)06:00
18:00
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-14012017.html