Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/08/2016

Lịch cúp điện Đà Nẵng - Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 22/08/2016 một số khu vực dưới đây:

>> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 31/12/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 28/07/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/04/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 11/07/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 02/06/2016

lich-cup-dien-da-nang

22/08/2016ĐL Hải ChâuAC53AABBLiên Trì 107:30
10:00
AC53AADGHoà Cường 109:00
11:30
AC53AADNVĩnh Trung14:30
17:00
AC53AAGBTuyên Sơn – Hoà Cường13:00
15:30
ĐL Liên ChiểuHC53HR19TBA TRUNG NGHĨA T513:00
16:00
HD53HAITKho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144)06:30
10:30
ĐL Cẩm LệVC53VVFOCẩm lệ 207:00
11:30
VC53VVSPLa Châu 206:00
12:00
VC53VVSQPhú Sơn 306:00
12:00
VC53VVWZKDC Nam Cẩm Lệ T707:00
11:30
ĐL Thanh KhêFC53FFQAKGĐ QN F375 Trường Chinh15:00
17:30
FC53FFRFHà Huy Tập 309:30
12:00
FC53FI20PHẦN LĂNG07:30
10:00
FC53FI44THUẬN AN 313:30
15:00

 

Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-22082016.html