Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 27/02/2016

Lịch cúp điện Đà Nẵng - Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 27/02/2016 một số khu vực dưới đây:

>> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 05/11/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 02/12/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 23/12/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/01/2017 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 15/03/2017

lich-cup-dien

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
27/02/2016 ĐL Liên Chiểu HEA3 Công Ty CP Thép ĐN (817844) 07:00
13:00
HEA3 Công Ty CP Thép ĐN (817843) 07:00
13:00
ĐL Thanh Khê FQX Liên Chiểu Thuận Phước T5 07:30
09:30

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-27022016.html