Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 27/02/2016

Lịch cúp điện Đà Nẵng - Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 27/02/2016 một số khu vực dưới đây:

>> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 07/05/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 31/12/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 08/08/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 30/12/2016 >> Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/08/2016

lich-cup-dien

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
27/02/2016 ĐL Liên Chiểu HEA3 Công Ty CP Thép ĐN (817844) 07:00
13:00
HEA3 Công Ty CP Thép ĐN (817843) 07:00
13:00
ĐL Thanh Khê FQX Liên Chiểu Thuận Phước T5 07:30
09:30

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-27022016.html