lịch cúp điện đà nẵng tháng 1

Tổng hợp lịch cắt điện Đà Nẵng tháng 1 năm 2017 theo lịch cúp điện mới nhất của điện lực Đà Nẵng.

lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 22/01/2017 một số khu vực dưới đây: 22/01/2017 ĐL Cẩm Lệ VD53VAGF Công ty TNHH điện tử Foster (Đà Nẵng) (686270) 07:30 10:30
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/01/2017 một số khu vực dưới đây: 21/01/2017 FD53FAEX Công ty TNHH Một thành viên Tín Lê (914624) 07:00 10:00 FD53FAEX (908761) 07:00 10:00
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 19/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 19/01/2017 một số khu vực dưới đây: 19/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AAGM NGUYỄN THỊ MINH KHAI 2 07:30 12:00 ĐL Liên Chiểu HC53HHQ3 Hoà Ninh 3 09:00 11:30 HC53HN19 KĐT Phước Lý […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 18/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/01/2017 một số khu vực dưới đây: 18/01/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHQH Hoà Hiệp 2 07:30 11:30 HC53HHYM Nam Yên 08:00 10:00 HC53HM19 Xóm Cồn 09:30 12:00 HC53HM24 Hòa Liên 2 13:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/01/2017 một số khu vực dưới đây: 17/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AAYY C17-4 07:30 12:00 ĐL Liên Chiểu HC53HHMU Phố Chợ HK T1 13:00 16:30 ĐL Sơn Trà EC53EEKN Đông Hải 2 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 16/01/2017 một số khu vực dưới đây: 16/01/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 07:30 11:30 HC53HHYB Đa Phước 3 09:30 11:30 HD53HABP (807061) 13:00 16:00 HD53HAGZ Công ty Cổ […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 15/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 15/01/2017 một số khu vực dưới đây: 15/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA12 T6 – KCV Bắc Tượng Đài 06:00 12:00 AC53AAA15 CHỢ CỒN 06:00 12:00 AC53AAA16 NGUYỄN KHOÁI 06:00 12:00 AC53AAA18 TRƯNG […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/01/2017 một số khu vực dưới đây: 14/01/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHOK Hoà Khánh 3 07:30 10:30 HC53HO36 TBA Nguyễn Chánh 3 07:30 10:30 ĐL Cẩm Lệ VC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 06:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/01/2017 một số khu vực dưới đây: 13/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AADC HÒA CƯỜNG 6 07:30 11:30 AC53AAEL HẢI HỒ 07:30 11:30 AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 07:30 11:30 AD53A9BB Công ty TNHH […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/01/2017 một số khu vực dưới đây: 12/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAO LÊ DUẪN 3 13:00 17:30 AC53AADR TRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI 13:00 17:30 AC53AAFJ TỈNH HỘI 2 07:30 15:00 AC53AAGW […]