Lịch cúp điện Đà Nẵng

Xem tổng hợp lịch thông báo cắt điện tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hải Châu, Thanh Khê theo lịch cúp điện của điện lực Đà Nẵng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Đường dây nóng điện lực Đà Nẵng: 0511.626.8888

lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 19/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 19/06/2017 một số khu vực dưới đây: 19/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AAI1 NGUYỄN HỮU DẬT 05:30 09:30 AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 13:00 17:00 ĐL Liên Chiểu HC53HHRB UB Hoà Minh 06:30 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 18/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/06/2017 một số khu vực dưới đây: 18/06/2017 AD53ABBV Công Ty TNHH Giai Nông (124624) 07:30 12:30 ĐL Thanh Khê FD53FAEG Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (915221) 07:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/06/2017 một số khu vực dưới đây: 17/06/2017 ĐL Hải Châu AD53A2AU Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (644067) 06:30 12:30 AD53A2AV Công ty TNHH The Sunrise Bay (646525) […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 16/06/2017 một số khu vực dưới đây: 16/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 05:30 09:30 AD53ABCF Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (127580) 13:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 15/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 15/06/2017 một số khu vực dưới đây: 15/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AAD6 ĐIỆN LỰC HẢI CHÂU 13:00 17:00 AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 05:30 09:30 AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 05:30 09:30 ĐL Liên […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/06/2017 một số khu vực dưới đây: 14/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AABQ TRẦN CAO VÂN 1 13:30 17:30 AC53AABS TAM TOÀ 05:30 09:30 AC53AAGM NGUYỄN THỊ MINH KHAI 2 05:30 09:30 ĐL […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/06/2017 một số khu vực dưới đây: 13/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AADN VĨNH TRUNG 05:30 09:30 AC53AAJT KIỐT QUANG TRUNG 3 13:30 17:30 ĐL Liên Chiểu HC52HM34 Tà Lang 2 07:30 15:30 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/06/2017 một số khu vực dưới đây: 12/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AADQ THANH LONG 2 05:30 09:30 AC53AAG8 NÚI THÀNH 1 13:30 17:30 ĐL Sơn Trà EC53EEL8 Khuê Đông 2 13:30 17:30 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 11/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 11/06/2017 một số khu vực dưới đây: 11/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA16 NGUYỄN KHOÁI 05:00 12:00 AC53AAA18 TRƯNG NỮ VƯƠNG 5 05:00 12:00 AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 05:00 11:00 06:00 12:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 10/06/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 10/06/2017 một số khu vực dưới đây: 10/06/2017 ĐL Hải Châu AC53AABT PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 13:00 17:00 AD53ABBS (116278) 06:30 10:30 AD53ABBS VPĐD Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại […]