Lịch cúp điện Đà Nẵng

Xem tổng hợp lịch thông báo cắt điện tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hải Châu, Thanh Khê theo lịch cúp điện của điện lực Đà Nẵng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Đường dây nóng điện lực Đà Nẵng: 0511.626.8888

lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/02/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/02/2017 một số khu vực dưới đây: 13/02/2017 ĐL Cẩm Lệ VC53VT34 Thôn 5 Hòa Khương T3 09:30 12:00 VC53VVSM Phú sơn Nam 15:00 17:30 VC53VVSO Thôn 5 Hoà Khương T2 07:15 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 10/02/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 10/02/2017 một số khu vực dưới đây: 10/02/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HM37 Quan Nam 4 08:00 11:30 HC53HY21 Phú Thượng 2 13:00 16:00 ĐL Sơn Trà EC53EELH Tân Trà 2 07:30 10:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 09/02/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 09/02/2017 một số khu vực dưới đây: 09/02/2017 ĐL Hải Châu AC53AACL KIỐT CỔ VIỆN CHÀM 2 07:30 11:30 AC53AAIM LÊ ĐÌNH DƯƠNG 2 (NĐ BTUYET) 07:30 11:30 ĐL Liên Chiểu HC52HHR1 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 08/02/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 08/02/2017 một số khu vực dưới đây: 08/02/2017 ĐL Hải Châu AC53AAGM NGUYỄN THỊ MINH KHAI 2 07:30 11:30 ĐL Sơn Trà EC53EEK9 KPC Hoà Hải T1 07:30 10:00 EC53EEPL Tân Trà […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 07/02/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 07/02/2017 một số khu vực dưới đây: 07/02/2017 ĐL Hải Châu AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 07:30 14:30 AC53AAIZ KDC KHUNG HỘI NGHỊ 13:00 17:00 AC53AAJT KIỐT QUANG TRUNG 3 07:30 12:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 06/02/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 06/02/2017 một số khu vực dưới đây: 06/02/2017 ĐL Hải Châu AC53AAGJ T3-14B NÚI THÀNH 13:00 17:00 ĐL Cẩm Lệ VC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 09:30 11:45 VC53VS18 Thôn Phước Thuận 13:00 15:30 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 22/01/2017 một số khu vực dưới đây: 22/01/2017 ĐL Cẩm Lệ VD53VAGF Công ty TNHH điện tử Foster (Đà Nẵng) (686270) 07:30 10:30
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/01/2017 một số khu vực dưới đây: 21/01/2017 FD53FAEX Công ty TNHH Một thành viên Tín Lê (914624) 07:00 10:00 FD53FAEX (908761) 07:00 10:00
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 19/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 19/01/2017 một số khu vực dưới đây: 19/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AAGM NGUYỄN THỊ MINH KHAI 2 07:30 12:00 ĐL Liên Chiểu HC53HHQ3 Hoà Ninh 3 09:00 11:30 HC53HN19 KĐT Phước Lý […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 18/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/01/2017 một số khu vực dưới đây: 18/01/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHQH Hoà Hiệp 2 07:30 11:30 HC53HHYM Nam Yên 08:00 10:00 HC53HM19 Xóm Cồn 09:30 12:00 HC53HM24 Hòa Liên 2 13:00 […]