Những hình ảnh quý và góc nhìn độc đáo về Đà Nẵng năm 1962

Nguồn: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/goc-nhin-cuc-doc-dao-ve-da-nang-nam-1962-785086.html#p-12