Rap: Tuyệt vời Đà Nẵng ơi! Great! Đà Nẵng

Bài rap mô tả toàn cảnh sông núi và con người Đà Nẵng.

Xem thêm:  Cười ngất với màn mặc áo dài đỏ, múa nón của nam sinh Bách khoa Đà Nẵng

Nguồn: https://www.facebook.com/nhox.doan

Loading...