Tổng quan những thay đổi của Đà Nẵng trong năm 2015

Những thay đổi hết sức thú vị của Đà Nẵng trong năm qua.

Xem thêm:  Đà Nẵng đẹp diệu kỳ trong dự án Vietnam is Awesome

Vui lòng để nguồn: http://yeudanang.org/tong-quan-nhung-thay-doi-cua-da-nang-trong-nam-2015.html

Loading...