Đội lân Tài Bảo Đường dự thi múa lân tại Đà Nẵng năm 2015

Xem thêm:  Cận cảnh cầu rồng Đà Nẵng phun lửa vào ban đêm

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.org/doi-lan-tai-bao-duong-du-thi-mua-lan-tai-da-nang-nam-2015.html

Loading...
Loading...