Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 10/09/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 10/09/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

10/09/2017 ĐL Hải Châu AD53ABBP Trường Cao Đẳng Công nghệ (116271) 07:30
11:30
ĐL Liên Chiểu HC52HM34 Tà Lang 2 06:30
17:00
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 06:30
17:00
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 06:30
17:00
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 06:30
17:00
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 06:30
17:00
HC53HHM5 An Định 06:30
17:00
HC53HHQ7 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa) 07:30
11:30
HC53HHQJ Thủy Tú T2 06:30
17:00
HC53HHRI Tà Lang 06:30
17:00
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 06:30
17:00
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 06:30
17:00
HC53HHYL Trung Sơn 06:30
17:00
HC53HHYM Nam Yên 06:30
17:00
HC53HHYP Khe Đào 06:30
17:00
HC53HM10 Trường Định T2 06:30
17:00
HC53HM11 Quan Nam 1 06:30
17:00
HC53HM12 Quan Nam 2 06:30
17:00
HC53HM13 Xóm 3 06:30
17:00
HC53HM14 Hoà Liên 4 06:30
17:00
HC53HM15 Xóm Huế 06:30
17:00
HC53HM16 Xóm 6 06:30
17:00
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 06:30
17:00
HC53HM18 Trường Định 06:30
17:00
HC53HM19 Xóm Cồn 06:30
17:00
HC53HM20 Hòa Liên 1 06:30
17:00
HC53HM21 Hưởng Phước 06:30
17:00
HC53HM22 Hưởng Phước 2 06:30
17:00
HC53HM23 Vân Dương 06:30
17:00
HC53HM24 Hòa Liên 2 06:30
17:00
HC53HM25 Hòa Bắc 5 06:30
17:00
HC53HM26 Quan Nam 3 06:30
17:00
HC53HM27 Hưởng Phước 3 06:30
17:00
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 06:30
17:00
HC53HM29 TT 05-06 06:30
17:00
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 06:30
17:00
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 06:30
17:00
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 06:30
17:00
HC53HM33 Xóm Huế 2 06:30
17:00
HC53HM36 UB Hòa Bắc 06:30
17:00
HC53HM37 Quan Nam 4 06:30
17:00
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 06:30
17:00
HC53HM39 Hòa Liên 3 06:30
17:00
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 06:30
17:00
HC53HM41 TBA Trường Định T3 06:30
17:00
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 06:30
17:00
HC53HM43 TBA TC Đường số 1 CNC 06:30
17:00
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 06:30
17:00
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 06:30
17:00
HD53HAEY (817842) 06:30
17:00
HD53HAGE Công ty TNHH Tấn Hiền (839115) 13:00
17:00
HD53HAGF Công ty TNHH Tấn Hiền (839116) 13:00
17:00
HD53HAIH Hợp Tác Xã sản xuất sắt Thanh Tín (884234) 13:00
17:00
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Gia Nguyễn Tâm (914161) 06:30
17:00
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 06:30
17:00
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 06:30
17:00
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 06:30
17:00
HD53HAOT Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 06:30
17:00
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 06:30
17:00
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 06:30
17:00
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 – Cienco 8 (929047) 06:30
17:00
HD53HAPE Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929044) 06:30
17:00
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (939856) 06:30
17:00
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại miền Trung (939758) 06:30
17:00
HD53HAPO Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929667) 06:30
17:00
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 06:30
17:00
HD53HAQH Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 06:30
17:00
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 06:30
17:00
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 06:30
17:00
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 06:30
17:00
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 06:30
17:00
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 06:30
17:00
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 06:30
17:00
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 06:30
17:00
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 06:30
17:00
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 06:30
17:00
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 06:30
17:00
HD53HATL CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN (937071) 06:30
17:00
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 06:30
17:00
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 – CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 06:30
17:00
ĐL Sơn Trà EC53EEH3 Khái Tây 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEHZ KDC Bến Thành 05:00
14:00
EC53EEK9 KPC Hoà Hải T1 05:00
14:00
EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEKN Đông Hải 2 05:00
14:00
EC53EEL2 Hải An 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEL3 Khái Tây 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEL4 Thị An 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEL5 An Lưu 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEL6 Mân Quang 1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEL7 Bình Kỳ 1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEL8 Khuê Đông 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EELA Đồng Nò 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EELB Đa Mặn 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EELH Tân Trà 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EELI Thị An 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EELN Sơn Thuỷ T4 05:00
14:00
EC53EELO Sơn Thuỷ T3 05:00
14:00
EC53EELP Hoà Quí 1-T4 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EELT Đông Trà 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEP5 Hoà Hải 2 05:00
14:00
EC53EEP8 KPC Hoà Hải T2 05:00
14:00
EC53EEPG Bắc Mỹ An 1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEPK Sơn Thuỷ T1 05:00
14:00
EC53EEPL Tân Trà 1 05:00
14:00
EC53EEPV Mỹ Đa Tây 1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEV7 Nguyễn Duy Trinh 05:00
14:00
EC53EEV8 Khu Đô Thị Phú Mỹ An 05:00
14:00
EC53EEVD Đa Mặn 1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEVH K20 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEVJ Hoà Hải T1 05:00
14:00
EC53EEVK Sơn Thuỷ T2 05:00
14:00
EC53EEVL Vùng 3 Đông Hải 05:00
14:00
EC53EEVM KĐT FPT T12 05:00
14:00
EC53EEVN Trần Đại Nghĩa T4 05:00
14:00
EC53EEVP Khu CBCC – NHS 05:00
14:00
EC53EEVT Hoà Quí 1-T1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEVU Hoà Quí 1-T2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEVV Hoà Quí 1-T3 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEVW Hoà Quí 2-T1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEVX Hoà Quí 2-T2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEX1 Trần Đại Nghĩa T2 05:00
14:00
EC53EEX2 Trần Đại Nghĩa T3 05:00
14:00
EC53EEX4 KDC Bá Tùng 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEX7 Tuyên Sơn T2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEXN Hoà Quý 2 – T3 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEZ4 Bắc Mỹ An 3 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EEZ9 Trần Đại Nghĩa T1 05:00
14:00
EC53EEZL KPC Hoà Hải mở rộng 05:00
14:00
EC53EEZR Đông Trà 3 05:00
14:00
EC53EEZS Đông Trà 4 05:00
14:00
EC53EEZY KDC TTHC Quận NHS 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EH18 KDC Làng đá mỹ nghệ Non Nước 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EH23 Bùi Tá Hán 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EH25 KDC Đông Trà 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EK17 KDC Đông Trà T2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EK21 Khu đô thị FPT 05:00
14:00
EC53EL12 Bình Kỳ 3 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EL13 Bình Kỳ 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EL16 KHC Ngũ Hành Sơn T2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EL21 Khu TĐC Phú Mỹ An 05:00
14:00
EC53EL22 Khu TĐC Làng đá Mỹ Nghệ 05:00
14:00
EC53EL25 TĐC Bá Tùng MR 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EP14 Tuyên Sơn 4 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EP15 Trần Đại Nghĩa T5 05:00
14:00
EC53EP18 Mân Quang 2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EP24 Mân Quang 4 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EP26 Kios T3 KĐT Hòa Qúy 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EV17 KDC Làng đá mỹ nghệ Non nước T2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EV22 KDC Bến Thành T2 05:00
14:00
EC53EV24 K20-T2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EX12 KDC Bá Tùng T2 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EX14 Hòa Hải 4 05:00
14:00
EC53EX15 Hòa Hải 3 05:00
14:00
EC53EX16 Đông Hải 5 05:00
14:00
EC53EX26 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn 05:00
13:00
06:00
14:00
EC53EZ11 KDC Làng đá Mỹ nghệ Non Nước T7 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAAF TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAAI TĐ 78 Bộ Tham Mưu QK5 (505359) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAAJ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAAL (505403) 05:00
14:00
ED53EABM CÔNG TY TNHH VẠN AN (505965) 05:00
14:00
ED53EABM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG M.E.C.I ĐÀ NẴNG (987180) 05:00
14:00
ED53EABN TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER (506150) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EABY VIỆN KIỂM SÁT NGŨ HÀNH SƠN (508953) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EABY TRUNG TÂM VHTT Q.NGŨ HÀNH SƠN (954270) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EABY UBND Quận Ngũ Hành Sơn (507882) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EABY VĂN PHÒNG QUẬN UỶ NGŨ HÀNH SƠN (955067) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EABY ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (986868) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EABY TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO Q.NGŨ HÀNH SƠN(trụ sở làm việc) (967244) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EABZ XÍ NGHIỆP THAN ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG (508182) 05:00
14:00
ED53EACG CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (510387) 05:00
14:00
ED53EACH CTy QLý VHành Điện CSang CCộng ĐN. (510388) 05:00
14:00
ED53EACJ TT Y Tế Quận Ngũ H Sơn (511008) 05:00
14:00
ED53EACK NGÂNHÀNG NN&PTNT VIỆTNAM-CHINHÁNH QUẬN NGŨHÀNHSƠN ĐÀNẴNG (511009) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EACW CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (518000) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EADB CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN. (522114) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EADZ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG (940479) 05:00
14:00
ED53EAFF TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN (951083) 05:00
14:00
ED53EAGL VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (959506) 05:00
14:00
ED53EAGQ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (961466) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAGT (961670) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAHE VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRUNG BỘ (964332) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAHE HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (976289) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAHH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (964495) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAHH CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (968709) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAHT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (967607) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAJC CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (973881) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAJD CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (974157) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAJE CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (974100) 05:00
14:00
ED53EAJF TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (974574) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAJJ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PEGASUS (975285) 05:00
14:00
ED53EAJN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG (975886) 05:00
14:00
ED53EAJS CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC APU (976179) 05:00
14:00
ED53EAKH CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (977971) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKI CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (977972) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKZ (980333) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKZ NGUYỄN VĂN THỌ (979915) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKZ PHẠM LỢI (980332) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKZ TRẦN THỊ HÀ (989404) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKZ PHẠM ĐÌNH THỦY (981465) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKZ LÊ THỊ CHÍNH (981464) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKZ HUỲNH BÁ PHÚC (991950) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAKZ HUỲNH BÁ THU (991951) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (981378) 05:00
14:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (991570) 05:00
14:00
ED53EALJ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525 (981764) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EALN CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (988488) 05:00
14:00
ED53EALN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (988489) 05:00
14:00
ED53EALR HOÀNG VĂN CỘNG (982174) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EALR LÊ VĂN DŨNG (984718) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EALR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG GIA (984807) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAMQ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT MIỀN TRUNG (985056) 05:00
14:00
ED53EANK XÍ NGHIỆP CẦU 18-CIENCO1 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1-CÔNG TY CP (986938) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EANL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT (986939) 05:00
14:00
ED53EAOA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC APU (987827) 05:00
14:00
ED53EAON ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (991045) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAOP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG (989040) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAOT CÔNG TY TNHH MTV CHÂU SƠN-XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP FUJI (989146) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAQV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (992171) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EAQW CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (992344) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EARE BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ”ĐẦU TƯ X.DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN Đ.DIỆN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN” (992669) 05:00
13:00
06:00
14:00
ED53EARK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (993094) 05:00
13:00
06:00
14:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/09/2017
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-10092017.html

Loading...
Loading...