Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/07/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo cho người dân tiện tra cứu lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/07/2016 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang-quan-son-tra-da-nang

12/07/2016 ĐL Hải Châu ABK Đinh Tiên Hoàng 3 07:30
11:30
AEO Liên Trì 2 13:00
17:00
AJT Ông ích Khiêm 07:30
11:30
ĐL Thanh Khê FEA Bộ tham mưu – Đai đội TCĐT (800187) 07:00
12:00
FEA Kho Kỹ thuật Tổng hợp (800188) 07:00
12:00
FEA Doanh trại Tiểu đoàn 6 (912029) 07:00
12:00
FEA Tiểu Đoàn 11/PTM (P.Hậu Cần – Sư đoàn 375) (800185) 07:00
12:00
FEA Công Ty TNHH Tường Minh (903465) 07:00
12:00
FEC Xưởng S/c Vũ khí – Cục Kỹ thuật QK5 (894968) 07:00
12:00
FMJ KGĐ cụm kho CK55 07:00
12:00
FMV Nghi An 2 07:00
12:00
FOC THANH KHE2-679E10 07:00
09:30
FQU khu dân cư Huỳnh Ngọc Huệ 09:00
11:30
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 02/06/2017
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-12072016.html

Loading...
Loading...