Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/01/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

13/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AADC HÒA CƯỜNG 6 07:30
11:30
AC53AAEL HẢI HỒ 07:30
11:30
AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 07:30
11:30
AD53A9BB Công ty TNHH Một thành viên Tháp Ngọc (646015) 07:30
11:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHO2 Đà Sơn 3 13:00
16:30
HC53HHOB Hoà Khánh 2 07:30
11:30
HC53HHOS Khu TT Thành Đội 07:30
11:30
HC53HN25 KDC Hòa Hiệp 3 T2 07:30
11:30
HC53HY21 Phú Thượng 2 07:30
11:30
HD53HAAY Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung – Cơ Sở Đào Tạo Đà Nẵng (800100) 07:30
10:00
HD53HAKN Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thúy (895789) 13:00
16:00
HD53HAKN Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KHATOCO tại Đà Nẵng (910588) 13:00
16:00
HD53HAME Công ty TNHH Cáp điện Việt Á (911567) 09:30
12:00
ĐL Sơn Trà EC53EEVW Hoà Quí 2-T1 15:00
17:30
EC53EEVX Hoà Quí 2-T2 07:30
10:00
EC53EL12 Bình Kỳ 3 13:00
15:30
EC53EL13 Bình Kỳ 2 09:30
12:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVUK Cẩm Lệ 4 07:00
12:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 07/01/2017
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-13012017.html

Loading...
Loading...