Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/01/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

14/01/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHOK Hoà Khánh 3 07:30
10:30
HC53HO36 TBA Nguyễn Chánh 3 07:30
10:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 06:00
18:00
VC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 06:00
18:00
VC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 06:00
18:00
VC53VS13 Phú Hoà 2 06:00
18:00
VC53VS14 Thôn Phước Thái 06:00
18:00
VC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 06:00
18:00
VC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 06:00
18:00
VC53VS17 Thôn Phước Hậu 06:00
18:00
VC53VS18 Thôn Phước Thuận 06:00
18:00
VC53VS19 Thôn Trước Đông 06:00
18:00
VC53VS20 Phước Hưng 06:00
18:00
VC53VS21 Ninh An 06:00
18:00
VC53VS22 Ninh An 2 06:00
18:00
VC53VS23 Diêu Phong 06:00
18:00
VC53VS24 Diêu Phong 2 06:00
18:00
VC53VS26 Toàn Trung 06:00
18:00
VC53VS28 KĐT ST Hòa Xuân T1 06:00
18:00
VC53VS29 KĐT ST Hòa Xuân T2 06:00
18:00
VC53VS30 KDC Phía Nam sông Quá Giáng 06:00
18:00
VC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 06:00
18:00
VC53VS34 Cẩm Toại Tây 3 06:00
18:00
VC53VS38 Thạch Nham Tây 2 06:00
18:00
VC53VT10 Khương Mỹ 06:00
18:00
VC53VT11 Khương Mỹ 2 06:00
18:00
VC53VT12 Hòa Phong 1 06:00
18:00
VC53VT13 Hoà Phong 2 06:00
18:00
VC53VT14 Hoà Phong 1-2 06:00
18:00
VC53VT15 Thôn Tuý Loan 06:00
18:00
VC53VT16 Tuý Loan 2 06:00
18:00
VC53VT17 Cẩm Toại Trung 2 06:00
18:00
VC53VT18 Dương Lâm 2-T2 06:00
18:00
VC53VT19 UBND xã Hoà Phong 06:00
18:00
VC53VT20 Dương Lâm 2 06:00
18:00
VC53VT21 Thạch Nham Đông 06:00
18:00
VC53VT22 Thạch Nham Tây 06:00
18:00
VC53VT23 Phú Hòa 3 06:00
18:00
VC53VT28 Thôn Phú Sơn 06:00
18:00
VC53VT29 Cẩm Hòa 3 06:00
18:00
VC53VT31 Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VT32 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
18:00
VC53VT33 Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VT34 Thôn 5 Hòa Khương T3 06:00
18:00
VC53VT35 Hòa Khương T2 06:00
18:00
VC53VT36 Thạch Nham Đông T2 06:00
18:00
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VT40 Cầu Đường 525 06:00
18:00
VC53VT42 An Tân 06:00
18:00
VC53VT43 Cẩm Toại Đông T2 06:00
18:00
VC53VT44 Khu TĐC Hòa Nhơn 06:00
18:00
VC53VU10 Hòa Phước 2 06:00
18:00
VC53VU11 Thái Lai 06:00
18:00
VC53VU13 Chiếu sáng ĐT 605 06:00
18:00
VC53VU14 Nhơn Sơn 06:00
18:00
VC53VU16 Khu B Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VU17 Phước Hưng 2 06:00
18:00
VC53VU18 Phước Sơn 06:00
18:00
VC53VU20 Cẩm Toại Tây 2 06:00
18:00
VC53VU21 Cẩm Toại Trung 3 06:00
18:00
VC53VU22 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VU23 Khương Mỹ 3 06:00
18:00
VC53VU24 Bồ Bản 2 06:00
18:00
VC53VU32 T2 bên trái đường VCC 06:00
18:00
VC53VU35 Phú Hòa 4 06:00
18:00
VC53VU38 Ngầm Đôi 06:00
18:00
VC53VU40 T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
18:00
VC53VU42 T4 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
18:00
VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
18:00
VC53VVEE Ánh sáng Miếu Bông 06:00
18:00
VC53VVGO Hoà cầm 2 06:00
18:00
VC53VVSA Bơm Ninh An 06:00
18:00
VC53VVSB Chợ mới Hoà phước 06:00
18:00
VC53VVSC Sân banh Hoà khương 06:00
18:00
VC53VVSD Ánh sáng Phú Sơn 06:00
18:00
VC53VVSE UBND Xã Hoà Khương 06:00
18:00
VC53VVSF Hòa Khương -T1 06:00
18:00
VC53VVSG Gò Hà T1 06:00
18:00
VC53VVSH Phước Vinh 06:00
18:00
VC53VVSI Phước Nhơn 06:00
18:00
VC53VVSJ Gạch Thanh Bình 06:00
18:00
VC53VVSK Thôn 4 Hoà Khương 06:00
18:00
VC53VVSL Thôn 5 Hoà Khương T1 06:00
18:00
VC53VVSM Phú sơn Nam 06:00
18:00
VC53VVSN Gò Hà T2 06:00
18:00
VC53VVSO Thôn 5 Hoà Khương T2 06:00
18:00
VC53VVSP La Châu 2 06:00
18:00
VC53VVSQ Phú Sơn 3 06:00
18:00
VC53VVSR Thôn La Châu 06:00
18:00
VC53VVSX Trà Kiểm 06:00
18:00
VC53VVSY Tân Hạnh 06:00
18:00
VC53VVT5 Nam Thanh 06:00
18:00
VC53VVT6 Cẩm Toại Tây 06:00
18:00
VC53VVT7 Cẩm Toại Trung 06:00
18:00
VC53VVT8 Bồ Bản 06:00
18:00
VC53VVT9 Cẩm Toại Đông 06:00
18:00
VC53VVTF Cưa Quyết Tiến 06:00
18:00
VC53VVTG Dương Sơn 06:00
18:00
VC53VVTI Phong Nam 06:00
18:00
VC53VVTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T5 06:00
18:00
VC53VVTK Cẩm Nam 1 06:00
18:00
VC53VVTL Đông Hoà 06:00
18:00
VC53VVTM Quang Châu 06:00
18:00
VC53VVTV Đội 5 Phong Bắc 06:00
18:00
VC53VVTW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
18:00
VC53VVU1 Hoà Phú 1 06:00
18:00
VC53VVU2 Hoà Phú 2 06:00
18:00
VC53VVU3 Hoà Phú 3 06:00
18:00
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 06:00
18:00
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 06:00
18:00
VC53VVU6 Hòa Cầm 4 06:00
18:00
VC53VVU8 Miếu Bông 3 06:00
18:00
VC53VVU9 Giáng Đông 06:00
18:00
VC53VVUC Đội 10.2 Phong Bắc 06:00
18:00
VC53VVUD Yến Bắc 06:00
18:00
VC53VVUE Ánh sáng Trường Quân Chính 06:00
18:00
VC53VVUF Cẩm Hòa 2 06:00
18:00
VC53VVUH Cẩm Hòa 06:00
18:00
VC53VVUM Quan Châu 2 06:00
18:00
VC53VVUN Miếu Bông 2 06:00
18:00
VC53VVUO Thôn Nhơn Hòa 06:00
18:00
VC53VVUR Giáng Nam 1 06:00
18:00
VC53VVUS Thôn Nhơn Thọ 06:00
18:00
VC53VVUT Quá Giáng 1 06:00
18:00
VC53VVUU Quá Giáng 2 06:00
18:00
VC53VVUV UBND Hoà Phước 06:00
18:00
VC53VVUW KDC Phong Nam 06:00
18:00
VC53VVUX Đông Hoà 2 06:00
18:00
VC53VVUY Quan Châu 3 06:00
18:00
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 06:00
18:00
VC53VVW2 An Châu 06:00
18:00
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 06:00
18:00
VC53VVW4 Hoà Phước 1 06:00
18:00
VC53VVW5 Đông Lâm 06:00
18:00
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 06:00
18:00
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 06:00
18:00
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 06:00
18:00
VC53VVWA Liêm lạc 06:00
18:00
VC53VVWB Hoà xuân 1 06:00
18:00
VC53VVWE Cồn Dầu 06:00
18:00
VC53VVWF Tùng Lâm 06:00
18:00
VC53VVWG Hoà Xuân 2 06:00
18:00
VC53VVWH Hoà Xuân 4 06:00
18:00
VC53VVWI Phong Nam 2 06:00
18:00
VC53VVWL Dưong Sơn 3 06:00
18:00
VC53VVWO Phú Sơn 2 06:00
18:00
VC53VVWS Phú Sơn Tây 06:00
18:00
VC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 06:00
18:00
VC53VVWV KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1 06:00
18:00
VC53VVWW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3 06:00
18:00
VC53VVWX KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4 06:00
18:00
VC53VVWY KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6 06:00
18:00
VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 06:00
18:00
VC53VW10 Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VW13 Dương Sơn 4 06:00
18:00
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VW19 KCC A2 Nam Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 06:00
18:00
VC53VW23 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VW25 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VW26 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VW27 T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
18:00
VC53VW35 Phú Hòa 5 06:00
18:00
VC53VW36 T6 Bên Trái đường VCC 06:00
18:00
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 06:00
18:00
VC53VW38 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
18:00
VC53VW39 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
18:00
VC53VW40 TBA Cồn Dầu T4 06:00
18:00
VC53VW41 TBA Rau sạch Hòa Khương 06:00
18:00
VC53VW42 TBA Đông Bến Xe Phía Nam 06:00
18:00
VC53VW43 Dương Sơn 5 06:00
18:00
VC53VW44 Cẩm Toại Tây 4 06:00
18:00
VD53VAAF Công ty TNHH năng lượng thân thiện với môi trường (707362) 06:00
18:00
VD53VAAG Công ty CP đầu tư Hồng Hoàng Hồng (708326) 06:00
18:00
VD53VAAJ Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694) 06:00
18:00
VD53VAAN Công ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415) 06:00
18:00
VD53VAAO Công ty cổ phần thương mại và du lịch Fococev (693947) 06:00
18:00
VD53VAAR Chi Cục Thuế Huyện Hoà Vang (691818) 06:00
18:00
VD53VAAS Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (696181) 06:00
18:00
VD53VAAT Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407) 06:00
18:00
VD53VAAW Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (707727) 06:00
18:00
VD53VAAX CN Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Đà Nẵng-Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng (708341) 06:00
18:00
VD53VAAZ Công ty TNHH Phước Thịnh Phát (710166) 06:00
18:00
VD53VABA Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung (710199) 06:00
18:00
VD53VABE Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị trường học Đà Nẵng (711876) 06:00
18:00
VD53VABI Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt – Nhật (712637) 06:00
18:00
VD53VABL Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt – Nhật (712880) 06:00
18:00
VD53VABM Công ty TNHH một thành viên Phương Thiên Nguyên (712992) 06:00
18:00
VD53VABP Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Đà Nẵng (713456) 06:00
18:00
VD53VABQ Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (689229) 06:00
18:00
VD53VABS Công ty cổ phần Xuân Mai Đà Nẵng (694662) 06:00
18:00
VD53VABU Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (694781) 06:00
18:00
VD53VABY Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao Việt (708325) 06:00
18:00
VD53VABZ Công Ty TNHH Hồng Hà Thịnh (711414) 06:00
18:00
VD53VACC Công ty TNHH MTV xi măng Miền Trung (400001) 06:00
18:00
VD53VACL Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (600408) 06:00
18:00
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng Số 3 (600421) 06:00
18:00
VD53VACQ Công ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (600436) 06:00
18:00
VD53VACS (600441) 06:00
18:00
VD53VACT Công ty Cổ Phần lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng (600443) 06:00
18:00
VD53VACV Công ty cổ phần S.G.L (600450) 06:00
18:00
VD53VADB CtyTNHH SX ốngC.Ng HQ-DVTM Tân Phát (600512) 06:00
18:00
VD53VADD HTX chế biến KD hàng xuất khẩu Bảo Trung* (603891) 06:00
18:00
VD53VADE (605111) 06:00
18:00
VD53VADF Công ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (605225) 06:00
18:00
VD53VADG Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Vy (605386) 06:00
18:00
VD53VADI Công ty CP Vật liệu xây dựng 323 (605478) 06:00
18:00
VD53VADL Công Ty TNHH Minh Tân (607977) 06:00
18:00
VD53VADP Xí nghiệp thi công cơ giới 630 – Tổng công ty XDCTGT 6 – Công ty cổ phần (608410) 06:00
18:00
VD53VADQ Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (608622) 06:00
18:00
VD53VADS Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138) 06:00
18:00
VD53VADV Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (609997) 06:00
18:00
VD53VADY (611018) 06:00
18:00
VD53VADZ Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường (611064) 06:00
18:00
VD53VAEA Công ty TNHH TM & DV Hùng Tiến (611275) 06:00
18:00
VD53VAEC Công ty cổ phần Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng (612146) 06:00
18:00
VD53VAEE XN CB lâm sản Hòa Nhơn (612210) 06:00
18:00
VD53VAEG Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3-K20-Bộ CA (612374) 06:00
18:00
VD53VAEH Công ty cổ phần Chu Lai (612454) 06:00
18:00
VD53VAEI Hợp tác xã Thanh Châu (613998) 06:00
18:00
VD53VAEJ Công ty CP Đầu tư – Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (614261) 06:00
18:00
VD53VAEL (614532) 06:00
18:00
VD53VAER Công ty TNHH Hoàng Khoa (665882) 06:00
18:00
VD53VAES Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (665881) 06:00
18:00
VD53VAEU Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (666579) 06:00
18:00
VD53VAEW Công ty TNHH Vỹ Hậu (667419) 06:00
18:00
VD53VAEX (667418) 06:00
18:00
VD53VAEZ (668284) 06:00
18:00
VD53VAFD Trần Đình Chiến (672751) 06:00
18:00
VD53VAFF (673431) 06:00
18:00
VD53VAFI Doanh nghiệp tư nhân cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741) 06:00
18:00
VD53VAFL Trường Trung cấp nghề Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (674034) 06:00
18:00
VD53VAFM Công ty cổ phần Quang – HT (675412) 06:00
18:00
VD53VAFP (675487) 06:00
18:00
VD53VAFR Công ty cổ phần Cao Hoàng Lực (675945) 06:00
18:00
VD53VAFS Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (695881) 06:00
17:00
07:30
18:00
VD53VAFS Công ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng (675913) 06:00
17:00
07:30
18:00
VD53VAFU Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Trường (675911) 06:00
18:00
VD53VAFW Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng 323 (684116) 06:00
18:00
VD53VAFX Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Trọng Anh (679914) 06:00
18:00
VD53VAGB Công ty CP xây lắp Rồng Biển, (685401) 06:00
18:00
VD53VAGG Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (686475) 06:00
18:00
VD53VAGK Công ty CP Vinh Thanh Châu (687591) 06:00
18:00
VD53VAGL Công ty CP Vianconex 25 (687585) 06:00
18:00
VD53VAGN Công ty CP xây dựng công trình 545 (687858) 06:00
18:00
VD53VAGO Công ty CP xây dựng công trình 545 (687859) 06:00
18:00
VD53VAGP Công ty CP xây dựng công trình 545 (687860) 06:00
18:00
VD53VAGQ Công ty CP xây dựng công trình 545 (687861) 06:00
18:00
VD53VAGR Công ty CP xây dựng công trình 545 (687862) 06:00
18:00
VD53VAGS Công ty CP xây dựng công trình 545 (687863) 06:00
18:00
VD53VAGT Công ty cổ phần Pacific DINCO (687864) 06:00
18:00
VD53VAGU Công ty CP xây dựng công trình 545 (689406) 06:00
18:00
VD53VAGV Công ty cổ phần Chu Lai (689437) 06:00
18:00
VD53VAGW Cty TNHH TM & DV vận tải Đại Thắng (689508) 06:00
18:00
VD53VAHA Công ty Cổ Phần đầu tư thương mại Phước Yên (693354) 06:00
18:00
VD53VAHB Công ty TNHH Hoàng Thiện (693755) 06:00
18:00
VD53VAHC Phân viện khoa học hình sự (694299) 06:00
18:00
VD53VAHD Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 810 – Chi Nhánh Miền Trung (694860) 06:00
18:00
VD53VAHG Công ty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951) 06:00
18:00
VD53VAHJ Chi cục dự trữ Nhà nước Hòa Vang (697310) 06:00
18:00
VD53VAHM Công ty CP xây dựng công trình 545 (698035) 06:00
18:00
VD53VAHO Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (703695) 06:00
18:00
VD53VAHP Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (702446) 06:00
18:00
VD53VAHS Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (704152) 06:00
18:00
VD53VAHT Công ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220) 06:00
18:00
VD53VAIA Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phát Tiến Hưng (704673) 06:00
18:00
VD53VAIB (705475) 06:00
18:00
VD53VAIC Công ty TNHH du lịch và đầu tư xây dựng Sơn Hải (705476) 06:00
18:00
VD53VAID Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hapras việt Nam (705520) 06:00
18:00
VD53VAIE Công ty cổ phần xây dựng công trình 512 (705638) 06:00
18:00
VD53VAIJ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina Asphalt (711485) 06:00
18:00
VD53VAIR Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Toàn Trung (714527) 06:00
18:00
VD53VAIS Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phước Thuận (714572) 06:00
18:00
VD53VAIT Công ty cổ phần than Miền Trung – Vinacomin (714672) 06:00
18:00
VD53VAIU Lữ đoàn 575 – Quân Khu 5 (714925) 06:00
18:00
VD53VAIV Xi nghiệp khai thác và chế biến vật liệu xây dựng DMT-Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng-Miền Trung (715122) 06:00
18:00
VD53VAIW Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam (715442) 06:00
18:00
VD53VAJB Xí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (716014) 06:00
18:00
VD53VAJC Xí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (716148) 06:00
18:00
VD53VAJE (716444) 06:00
18:00
VD53VAJH Công ty cổ phần xây dụng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng (715867) 06:00
18:00
VD53VAJI CN Công ty cổ phần khai thác khoáng sản & xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (716607) 06:00
18:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/09/2016
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.org/lich-cup-dien-da-nang-ngay-14012017.html

Loading...
Loading...