Lịch cúp điện Đà Nẵng

Xem tổng hợp lịch thông báo cắt điện tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hải Châu, Thanh Khê theo lịch cúp điện của điện lực Đà Nẵng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Đường dây nóng điện lực Đà Nẵng: 0511.626.8888

lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/12/2017 một số khu vực dưới đây: 17/12/2017 ĐL Liên Chiểu HC52HHR1 Hoa Kiều 05:30 17:30 HC52HM34 Tà Lang 2 05:30 17:30 HC53HHM1 Hòa Bắc 1 05:30 17:30 HC53HHM2 Hòa Bắc 4 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 16/12/2017 một số khu vực dưới đây: 16/12/2017 ĐL Cẩm Lệ VC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 05:30 17:30 VC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 05:30 17:30 VC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 05:30 17:30 VC53VS13 Phú […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 15/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 15/12/2017 một số khu vực dưới đây: 15/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA1 T1 KDC TN HÒA CƯỜNG 06:30 13:30 AC53AAA18 TRƯNG NỮ VƯƠNG 5 07:30 13:00 AC53AAA2 T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/12/2017 một số khu vực dưới đây: 14/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAP ÔNG ÍCH KHIÊM 4 07:30 14:30 AC53AAAV DIÊN HỒNG 13:00 17:30 ĐL Liên Chiểu HC53HHQL Đà Sơn 1 13:30 17:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/12/2017 một số khu vực dưới đây: 13/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 13:00 17:30 AC53AAGB TUYÊN SƠN 07:30 14:30 ĐL Cẩm Lệ VC53VVUM Quan Châu 2 07:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 06/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 06/12/2017 một số khu vực dưới đây: 06/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AAGR ÔNG ÍCH KHIÊM 5 07:30 12:30 AC53AAQW Nguyễn Tri Phương 13:00 17:30 ĐL Liên Chiểu HC53HHOK Hoà Khánh 3 13:30 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 05/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 05/12/2017 một số khu vực dưới đây: 05/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AABV NGUYỄN TRÃI 2 13:00 17:30 AC53AAJ4 THÔNG TIN TÍN HIỆU (Ốc lộ) 07:30 13:00 ĐL Liên Chiểu HC53HHN1 KDC Hòa […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 04/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 04/12/2017 một số khu vực dưới đây: 04/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 07:30 13:00 AC53AAGG TẬP THỂ XĂNG DẦU 13:00 17:30 ĐL Liên Chiểu HC53HHY6 Xuân Phú 13:00 […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 03/12/2017 một số khu vực dưới đây: 03/12/2017 ĐL Liên Chiểu HD53HAGR Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Tại Đà Nẵng (840138) 07:30 16:30 HD53HALZ (923251) 07:30 11:30 HD53HALZ […]
lich-cup-dien-da-nang

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 02/12/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 02/12/2017 một số khu vực dưới đây: 02/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 07:30 14:30 AC53AAGQ TÂN THÀNH 2 07:00 16:00 AD53ABFN Công ty cổ phần Sách […]
Loading...