Sở Văn hóa và Thể thao xét tuyển viên chức: 71 vị trí

Thông báo Xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao: Tải văn bản tại đây

tuyen-dung

tuyen-dung

tuyen-dung

tuyen-dung

tuyen-dung

tuyen-dung

tuyen-dung

tuyen-dung

tuyen-dung

tuyen-dung

 

Xem thêm:  Bản tin tổng hợp việc làm Đà Nẵng ngày 18/03/2016

Nguồn: http://vhtt.danang.gov.vn/chi-tiet?idcat=58400&articleId=3009711

Loading...
Loading...