Vụ khiêng quan tài ra đường cao tốc: Lãnh đạo chính quyền nhận trách nhiệm

Chiều 11.11, UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đối thoại với người dân xã Tam Ngọc về những vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khiến họ mang quan tài trống đặt trên tuyến đường này để phản đối.

Tại buổi đối thoại, đa số các hộ dân có nhà cửa, đất đai, hoa màu... bị ảnh hưởng bởi dự án kiến nghị, việc áp giá đền bù thời gian qua xảy ra nhiều bất cập, chậm trễ. Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua TP. Tam Kỳ kéo dài 2,3km. Dự án ảnh hưởng đến 425 hộ dân. Tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là hơn 50 tỉ đồng. Đến nay đã có 416 hộ nhận tiền đền bù. Về vấn đề mức giá đền bù, ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ giải thích, việc bồi thường, giải tỏa mặt bằng áp dụng theo Quyết định 3960/QĐ-UBND ngày 4.12.2012 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá thay thế áp dụng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó qui định giá đất bồi thường tại xã Tam Ngọc là 84.000 đồng/m2 đối với đất vườn ao, đất ở nông thôn và 44.000 đồng/m2 đất nông nghiệp. Vì vậy, việc người dân yêu cầu giải quyết bồi thường giá đất nông nghiệp với mức giá 84.000 đồng là không thể giải quyết được. Trong những trường hợp tập trung khiếu nại trên, đáng chú ý trường hợp của ông Đoàn Văn Tịnh. Ông Tịnh đã được bồi thường cây trồng trên diện tích đất thu hồi hơn 1.000 m2 đất, và đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, nhưng không được bồi thường tiền đất vì theo hồ sơ ban đầu ghi, đây là phần đất ven kênh thủy lợi do UBND xã Tam Ngọc quản lý. Gần đây, ông Tịnh kiến nghị, các cơ quan chức năng thành phố kiểm tra lại, xác định được phần đất ông Tịnh sử dụng được khai hoang trước ngày 1.7.2004, theo quy định, khi thu hồi đất phải bồi thường cho ông Tịnh. Tuy nhiên, hiện nay, trên phần đất này lại có sự tranh chấp với 3 hộ khác nên việc bồi thường đất cho ông Tịnh phải chờ sau khi giải quyết xong tranh chấp. Ông Trần Nam Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ cho biết, về các trường hợp người dân trước đây đã nhận tiền đền bù cây cối trên thửa đất khai hoang nhưng nay lại đòi bồi thường cả tiền đất; một số hộ gia đình kê khai nhân khẩu thiếu so với thực tế gia đình nhưng không bổ sung, thành phố sẽ triển khai rà soát, nếu những diện tích người dân khai hoang và tổ chức sản xuất ổn định trước ngày 1.7.2004 mà không có tranh chấp, thành phố sẽ đền bù theo đúng quy định. Đối với những hộ làm chưa đúng thủ tục, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn thủ tục để người dân được hưởng. Ông Hưng khẳng định: “Việc áp giá đền bù cho người dân trên địa bàn xã Tam Ngọc là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn có một số vướng mắc, chậm trễ, thành phố sẽ nhanh chóng khắc phục, quan điểm chung là giải quyết thảo đáng, có lợi nhất cho người dân trong khung pháp lý qui định”.
Người dân mang quan tài ra đặt nơi đơn vị thi công đường cao tốc

Tại buổi đối thoại, đa số các hộ dân có nhà cửa, đất đai, hoa màu… bị ảnh hưởng bởi dự án kiến nghị, việc áp giá đền bù thời gian qua xảy ra nhiều bất cập, chậm trễ.

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua TP. Tam Kỳ kéo dài 2,3km. Dự án ảnh hưởng đến 425 hộ dân. Tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là hơn 50 tỉ đồng. Đến nay đã có 416 hộ nhận tiền đền bù.

Về vấn đề mức giá đền bù, ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ giải thích, việc bồi thường, giải tỏa mặt bằng áp dụng theo Quyết định 3960/QĐ-UBND ngày 4.12.2012 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá thay thế áp dụng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, trong đó qui định giá đất bồi thường tại xã Tam Ngọc là 84.000 đồng/m2 đối với đất vườn ao, đất ở nông thôn và 44.000 đồng/m2 đất nông nghiệp.

Vì vậy, việc người dân yêu cầu giải quyết bồi thường giá đất nông nghiệp với mức giá 84.000 đồng là không thể giải quyết được.

Xem thêm:  Đà Nẵng: Đâm vào xe đầu kéo đỗ bên đường, một cô gái chết thảm

Trong những trường hợp tập trung khiếu nại trên, đáng chú ý trường hợp của ông Đoàn Văn Tịnh. Ông Tịnh đã được bồi thường cây trồng trên diện tích đất thu hồi hơn 1.000 m2 đất, và đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, nhưng không được bồi thường tiền đất vì theo hồ sơ ban đầu ghi, đây là phần đất ven kênh thủy lợi do UBND xã Tam Ngọc quản lý.

Gần đây, ông Tịnh kiến nghị, các cơ quan chức năng thành phố kiểm tra lại, xác định được phần đất ông Tịnh sử dụng được khai hoang trước ngày 1.7.2004, theo quy định, khi thu hồi đất phải bồi thường cho ông Tịnh. Tuy nhiên, hiện nay, trên phần đất này lại có sự tranh chấp với 3 hộ khác nên việc bồi thường đất cho ông Tịnh phải chờ sau khi giải quyết xong tranh chấp.

vu-khieng-quan-tai-dat-ra-duong-cao-toc-lanh-dao-nhan-sai
Ông Tịnh mặc áo quan

Ông Trần Nam Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ cho biết, về các trường hợp người dân trước đây đã nhận tiền đền bù cây cối trên thửa đất khai hoang nhưng nay lại đòi bồi thường cả tiền đất; một số hộ gia đình kê khai nhân khẩu thiếu so với thực tế gia đình nhưng không bổ sung, thành phố sẽ triển khai rà soát, nếu những diện tích người dân khai hoang và tổ chức sản xuất ổn định trước ngày 1.7.2004 mà không có tranh chấp, thành phố sẽ đền bù theo đúng quy định. Đối với những hộ làm chưa đúng thủ tục, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn thủ tục để người dân được hưởng.

Xem thêm:  Đà Nẵng: Gia đình một kiểm lâm viên bị uy hiếp, đe dọa
Tại buổi đối thoại, đa số các hộ dân có nhà cửa, đất đai, hoa màu... bị ảnh hưởng bởi dự án kiến nghị, việc áp giá đền bù thời gian qua xảy ra nhiều bất cập, chậm trễ. Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua TP. Tam Kỳ kéo dài 2,3km. Dự án ảnh hưởng đến 425 hộ dân. Tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là hơn 50 tỉ đồng. Đến nay đã có 416 hộ nhận tiền đền bù. Về vấn đề mức giá đền bù, ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ giải thích, việc bồi thường, giải tỏa mặt bằng áp dụng theo Quyết định 3960/QĐ-UBND ngày 4.12.2012 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá thay thế áp dụng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó qui định giá đất bồi thường tại xã Tam Ngọc là 84.000 đồng/m2 đối với đất vườn ao, đất ở nông thôn và 44.000 đồng/m2 đất nông nghiệp. Vì vậy, việc người dân yêu cầu giải quyết bồi thường giá đất nông nghiệp với mức giá 84.000 đồng là không thể giải quyết được. Trong những trường hợp tập trung khiếu nại trên, đáng chú ý trường hợp của ông Đoàn Văn Tịnh. Ông Tịnh đã được bồi thường cây trồng trên diện tích đất thu hồi hơn 1.000 m2 đất, và đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, nhưng không được bồi thường tiền đất vì theo hồ sơ ban đầu ghi, đây là phần đất ven kênh thủy lợi do UBND xã Tam Ngọc quản lý. Gần đây, ông Tịnh kiến nghị, các cơ quan chức năng thành phố kiểm tra lại, xác định được phần đất ông Tịnh sử dụng được khai hoang trước ngày 1.7.2004, theo quy định, khi thu hồi đất phải bồi thường cho ông Tịnh. Tuy nhiên, hiện nay, trên phần đất này lại có sự tranh chấp với 3 hộ khác nên việc bồi thường đất cho ông Tịnh phải chờ sau khi giải quyết xong tranh chấp. Ông Trần Nam Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ cho biết, về các trường hợp người dân trước đây đã nhận tiền đền bù cây cối trên thửa đất khai hoang nhưng nay lại đòi bồi thường cả tiền đất; một số hộ gia đình kê khai nhân khẩu thiếu so với thực tế gia đình nhưng không bổ sung, thành phố sẽ triển khai rà soát, nếu những diện tích người dân khai hoang và tổ chức sản xuất ổn định trước ngày 1.7.2004 mà không có tranh chấp, thành phố sẽ đền bù theo đúng quy định. Đối với những hộ làm chưa đúng thủ tục, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn thủ tục để người dân được hưởng. Ông Hưng khẳng định: “Việc áp giá đền bù cho người dân trên địa bàn xã Tam Ngọc là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn có một số vướng mắc, chậm trễ, thành phố sẽ nhanh chóng khắc phục, quan điểm chung là giải quyết thảo đáng, có lợi nhất cho người dân trong khung pháp lý qui định”.
Người dân bày tỏ những bức xúc của mình

Ông Hưng khẳng định: “Việc áp giá đền bù cho người dân trên địa bàn xã Tam Ngọc là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn có một số vướng mắc, chậm trễ, thành phố sẽ nhanh chóng khắc phục, quan điểm chung là giải quyết thảo đáng, có lợi nhất cho người dân trong khung pháp lý qui định”.

Về việc phản ánh cán bộ làm công tác đền bù tắc trách, cố tình làm khó, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, ông Trần Nam Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ, cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra để xử lý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, thừa nhận để xảy ra sự việc chậm trễ bồi thường khiến người dân bức xúc có phần trách nhiệm của lãnh đạo TP khi chưa sâu sát trong nắm bắt thông tin và chỉ đạo điều hành.

Người dân mang cả quan tài ra phản đối giá đền bù đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng

Vì quá bức xúc trước việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng không thỏa đáng, ngày 10.11, hàng trăm hộ dân tại xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã mang một cỗ quan tài lên công trường đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang thi công để phản đối. […]

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.org/vu-khieng-quan-tai-ra-duong-cao-toc-lanh-dao-chinh-quyen-nhan-trach-nhiem.html

Loading...
Loading...